Termiņnoguldījumi

Rigensis Bank AS piedāvā saviem klientiem noguldīt brīvos naudas līdzekļus Bankas piedāvātajās termiņnoguldījum u programmās, nodrošinot garantēta ienākuma saņemšanu. Banka piedāvā dažāda veida termiņnoguldījumus, ar dažādiem termiņiem, likmēm un procentu izmaksas veid iem.

Aicinām Jūs izvēlēties Jums piemērotāko noguldījuma veidu:

  • Termiņnoguldījums ar procentu izmaksu termiņa beigās;
  • Termiņnoguldījums ar periodisko procentu izmaksu.

Termiņnoguldījums ir piemērots risinājums, ja klients vēlas:

  • uzkrāt brīvos naudas līdzekļus, noguldot tos uz noteiktu laiku finanšu instrumentā ar stabilu ienākumu;
  • vairot savu kapitālu vienmērīgi un ilgstoši;
  • saņemt garantētu ienākumu par noguldīto kapitālu;
  • jebkurā brīdī izmantot tiesības pieprasīt Termiņnoguldījuma atmaksu pirms līgumā paredzētā termiņa uz izdevīgiem nosacījumiem;
  • Ātri un ērti noformēt Termiņnoguldījumu un sekot līdzi procentu aprēķiniem var Internetbankā.

Aktuālās Termiņnoguldījumu procentu likmes.

Informācija par Termiņnoguldījumu garantijām.

Informāciju par ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma.