Ieguldījumu konta atvēršanas process

Ieguldījumu konta atvēršanai nepieciešams:

*Vajadzības gadījumā parakstīt papildu vienošanos par tehniskās piekļuves piešķiršanu informācijas un tirdzniecības sistēmai „QUIK” vai Līgumu par finanšu instrumentu pārdošanu ar atpirkšanu (REVERSE REPO).