Informācija par pakalpojumu sniedzēju Banku

Informācija par pakalpojumu sniedzēju Banku

Informācija par banku
Nosaukums: Rigensis Bank AS
Juridiskā adrese: Teātra ielā 3, Rīga, LV-1050
Juridiskā adrese: Teātra ielā 3, Rīga, LV-1050
Galvenā biroja adrese: Teātra ielā 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: (+371) 67 555 551
Fakss: (+371) 67 333 303
E-pasts: info@rigensisbank.com
Tīmekļa vietne: www.rigensisbank.com
Kods SWIFT: RGNSLV22
Bankas reģistrācijas dati un licences
Vienotais reģistrācijas numurs: 40103429440
Reģistrācijas vieta: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģistrācijas datums: 17.06.2011.
Kredītiestādes licences numurs: 06.01.05.443/338
Kredītiestādes licences datums: 20.06.2011.
Uzraudzības iestāde: Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu ielā 1, Rīga, LV 1050, tālrunis: 67774800, fakss: 67225755, e-pasts: fktk@fktk.lv; adrese Internetā: www.fktk.lv

Datums, kad no FKTK saņemta atļauta sniegt investīciju un papildu pakalpojumus: 18.07.2012.

Ar finanšu instrumentiem saistītie Bankas pakalpojumi

Rigensis Bank AS sniedz šādus investīciju pakalpojumus:
  • Ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem pieņemšana un nodošana izpildei;
  • Ieguldītāju rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpilde uz ieguldītāju vai trešo personu rēķina;
Rigensis Bank AS sniedz šādus papildpakalpojumus:
  • finanšu instrumentu turēšana.

Saziņa ar Banku

Valoda: Rigensis Bank AS darba valoda ir latviešu valoda, bet Banka var apkalpot klientus arī krievu un angļu valodā.

Saziņas veids: ar Banku var sazināties, personīgi ierodoties Bankas galvenajā birojā, pa tālruni, rakstveidā, ar internetbankas starpniecību, izmantojot attālinātās kontu pārvaldības sistēmu. Darījumus ar finanšu instrumentiem var veikt, izmantojot to saziņas veidu, kurš ir norādīts Līgumā par investīciju pakalpojumiem un investīciju papildpakalpojumiem.

Finanšu informācija un atskaites

Banka ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus un regulāri sniedz klientiem atskaites atbilstoši viņu prasībām un noteiktajiem termiņiem. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām finanšu informācija par Bankas darbību un rezultātiem tiek sniegta Bankas tīmekļa vietnē.