Valde

Rigensis Bank AS valdes sastāvs

Valde ir Bankas izpildinstitūcija, kas vada Bankas darbību, pārzina visas Bankas lietas, kā arī pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem, atbild par Bankas komercdarbību un Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem atbilstošu grāmatvedību. Uz šo brīdi Bankas valdē darbojas:

Nikita Monakhov

Valdes priekšsēdētājs

Kopš 2002.gada ir ieņēmis valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja padomnieka un citus vadošos amatus tādās Krievijas bankās kā „Уралсибсоцбанк”, ОАО „МДМ Банк”, ОАО „Банк Москвы” un ООО „ИНБАНК”. Kopš 2010.gada līdztekus darbam Krievijas bankās ir pildījis padomes locekļa pienākumus AS „Latvijas Biznesa banka” un „Eesti Krediidipank”. Absolvējis Sanktpēterburgas Valsts Universitātes Ekonomikas fakultāti un Maskavas Valsts Universitātes Biznesa augstskolu, iegūstot augstāko izglītību ekonomikā un MBA grādu.


Anton Savin

Valdes loceklis

Darba pieredze kredītiestādēs kopš 1991. gada. No 1994. gada bija vadošajos amatos vairāku Krievijas banku Resursu pārvaldēs. No 1999. līdz 2011. gadam vadīja Krievijas Rūpniecības bankas Resursu pārvaldi. 1994. gadā pabeidza Krievijas Federācijas valdības Finanšu akadēmiju specialitātē „Finanses un kredīts”. Viņam ir Krievijas Federācijas Federālā Finanšu tirgu dienesta 1.0. sērijas kvalifikācijas atestāts.


Nataliya Mikheeva

Valdes locekle

No 2007. gadam līdz 2013.gadam vadīja un koordinēja banku darbību (Baltijas valstīs, Ukrainā un Serbijā) finanšu, risku vadības un informāciju tehnoloģiju jomā. 2004.gadā absolvēja Sanktpēterburgas valsts kalnrūpniecības universitātes ekonomikas fakultāti, iegūstot ekonomista kvalifikāciju.


Renārs Degro

Valdes loceklis

2006. gadā ir uzsācis karjeru revīzijas un finanšu pakalpojumu jomā, strādājot par konsultantu SIA “KPMG Baltic” un SIA „Ernst & Young Baltic”. Darba pieredze kredītiestādēs iekšējā auditora amatā kopš 2009. gada. 2011. gadā uzsācis darbu Rigensis Bank AS kā Iekšējā audita daļas vadītājs. Kopš 2013. gada ieņēmis bankas risku direktora amatu. 2008. gada absolvējis Banku augstskolu specialitātē “Uzņēmējdarbības vadīšana”.