Padome

Rigensis Bank AS padomes sastāvs

Padome ir Bankas pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses to sapulču starplaikā, un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Bankas statūtos noteiktajā kārtībā uzrauga valdes darbību. Uz šo brīdi Bankas padomē darbojas:

Armands Šteinbergs

Padomes priekšsēdētajs

No 1995. gada līdz 2000. gada augustam La tvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes vadītājs. No 2000. gada septembra līdz 2011. gadam AS LTB Bank valdes priekšsēdētājs. Studējis Iekšlietu ministrijas Augstākajā milicijas skolā un Policijas akadēmijā. Absolvējis Biznesa augstskolu Turība un ieguvis profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnēs.


Yulia Romanenkova

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

No 1994.gada līdz 2007.gadam ieņēmusi vadošos amatus resursu un finanšu pārvaldes jomās dažādās Krievijas bankās. Periodā no 2007.gada līdz 2012.gada 11.novembrim ir strādājusi ООО «Инбанк» (iepriekš - ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УРАН), ieņemot ģenerālā direktora un valdes priekšsēdētāja amatus. Absolvējusi Valsts finanšu akadēmiju Maskavā, iegūstot augstāko izglītību ekonomikā, kā arī ieguvusi MBA grādu ASV (The University of Chicago Graduate School of Business).


Dmitry Sokolov

Padomes loceklis

Dmitry Sokolov ir viens no profesionālākajiem Krievijas komercbanku sektora augstākā līmeņa vadītājiem. Vairāk nekā 20 gadus viņš ir ieņēmis vadošus amatus lielākajās Krievijas bankās, tostarp, no 1997. gada līdz 2012. gadam viņš vadīja AAS "NOMOS-BANK" (ОАО "НОМОС-БАНК"), bet šobrīd viņš ir SIA "Inbank" (ООО "Инбанк") padomes priekšsēdētājs, kā arī Rigensis Bank AS padomes loceklis.


Andrey Petropavlovskiy

Padomes loceklis

No 1997. līdz 2006.gadam ieņēmis vadošus amatus finanšu vadības sfērā dažādās Krievijas bankās. Kopš 2006. gada ieņēma finanšu direktora amatu, vēlāk ieņemot ģenerāldirektora amatu uzņēmumu grupā "ICT" Sanktpēterburgā, Krievijā. Kompānija sniedz konsultācijas pakalpojumus projektu realizēšanas jomā, projektu finansēšanas organizēšana, sekmējot projektu popularizēšanu medijos, valsts iestādēs, sociālās un profesionālās apvienībās (asociācijās). Ar izcilību ir pabeidzis Lensoveta Tehnoloģisko institūtu. No 1997. līdz 1998.gadam ir ieguvis kvalifikācijas paaugstinājumu Starpnozaru institūtā, kā arī veicis pārkvalifikāciju vadošā personāla jomā Sanktpēterburgas Valsts Universitātē ekonomikas un finansu nozarē.


Douglas Sloan

Padomes loceklis

No 1993. gada līdz 2001. gadam Douglas Sloan ir ieņēmis vairākus augstākās vadības un riska kontroles amatus starptautiskajā finanšu pakalpojumu nozarē, kas atrodas Ņujorkā. No 2001. gada līdz šim brīdim viņš ir koncentrējies uz finanšu noziegumu un terorisma finansēšanas apkarošanu daudzu pasaules uzņēmumu un valdību vārdā, tostarp 12 gadus - Deutsche Bank un astoņus gadus privātpraksē. Maģistra grāds finanšu un starptautiskajās tiesībās iegūts Fletcher School of Tufts and Harvard Universities.