Rigensis Bank AS ievēro visas Kredītiestāžu likumā un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas paredz klienta datu un tā veikto darījumu konfidencialitātes nodrošināšanu. Plašākā nozīmē, tā ir profesionāla pieeja un stingra konfidencialitātes principu ievērošana klientu personīgo un saimniecisko darījumu informācijas apstrādē - atbildīga lietošana, saglabāšana un neizpaušana.

Informācija par Rigensis Bank AS klientiem un to darījumiem ir pieejama tikai darbiniekiem, kuriem tiešajos pienākumos ietilpst klientu apkalpošana, darījumu apstrāde vai kontrole. Klientu dati var tikt izpausti trešajām personām tikai gadījumā, ja klients un banka ir par to vienojušies, vai normatīvos aktos noteiktos gadījumos. Rigensis Bank AS darbinieki ir apmācīti un pārzina Bankas prasības klientu un darījumu noslēpuma nodrošināšanai.

Rigensis Bank AS rūpējas un nodrošina, ka tās darbinieki ne tikai neizpauž trešajām personām konfidenciālu informāciju, bet nepieļauj, ka informācija tiktu izpausta darbinieku tīšas vai netīšas rīcības (bezdarbības) vai informācijas sistēmu nepietiekamas drošības dēļ. Rigensis Bank AS darbinieki visos darbības līmeņos izturas godprātīgi, visās savās darbībās rūpējas par informācijas aizsardzību, atbilstošu izmantošanu, apstrādi un glabāšanu, ievērojot arī Rigensis Bank AS iekšējo normatīvo dokumentu noteikumus, kas regulē šādas informācijas klasifikāciju un lietošanu.

ibank

Pieslēgties internetbankai

  Pērk Pārdod
GBP 0.8616 0.8278
RUB 86.5825 78.3227
USD 1.1819 1.1469
Visas valūtas