Par banku

Rigensis Bank ir dibināta 2011. gada jūnijā un tās dibinātāji ir pazīstami Krievijas uzņēmēji un baņķieri Igors Ciplakovs, Aleksejs Gudaitis un Dmitrijs Sokolovs, kas īstenojuši virkni veiksmīgu projektu ar grupas ICT zīmolu. Bankas dibināšanas stadijā tās biznesa koncepciju atbalstīja vairāki holdingā ietilpstošie uzņēmumi, kas ierindojas Krievijas „Forbes” saraksta pirmajā divdesmitniekā.

Bankas misija ir lielo privātkapitālu īpašnieku individuāla apkalpošana un augstas drošības un kvalitātes finanšu pakalpojumu sniegšana klientu labklājības paaugstināšanai un viņu biznesa attīstībai.

Savu stratēģiju Banka realizē, piedāvājot specializētus finanšu produktus:

  • Fiduciārie kredīti un trasta pakalpojumi
  • Privātkapitāla pārvaldīšana
  • Darījumi naudas un valūtu tirgos
  • Brokeru un turētājbankas pakalpojumi
  • Norēķinu pakalpojumi
  • Dokumentārās operācijas
  • Maksājumu kartes

Banka ir izstrādājusi risku vadības, iekšējās kontroles, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas sistēmu atbilstoši vadošajiem starptautiskajiem standartiem, un realizē risku vadības nosvērtu politiku, tostarp konservatīvu kredītportfeļa un vērtspapīru portfeļa veidošanas stratēģiju, kā arī tai ir attīstīta risku un vadības informācijas kontroles un analīzes sistēma.

Pēdējo gadu laikā Banka strādā ar peļņu, kas apliecina tās stabilu un sekmīgu attīstību.