FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ASV likums par Ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi.

Kas ir FATCA?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ir ASV likums „Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akts”. Šī ASV likuma galvenais mērķis ir iegūt informāciju par ASV nodokļu maksātājiem un novērst ASV rezidentu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Kādas ir galvenās FATCA izpildes prasības?

Lai izpildītu FATCA prasības, finanšu iestādēm visā pasaulē ir pienākums:

 • parakstīt līgumu ar ASV Federālās nodokļu pārvaldes Iekšējo ieņēmumu dienestu (IRS - Internal Revenue Service) par informācijas sniegšanu gadījumos, ja nav noslēgts starpvaldību līgums (IGA - Intergovernmental Agreement);
 • veikt pašreizējo un jauno klientu analīzi, lai identificētu klientus ar ASV personas pazīmēm (U.S. indicia):
  • ASV rezidents (Zaļās kartes īpašnieks)
  • ASV pilsonis
  • Dzimšanas vieta – ASV
  • ASV rezidenta adrese
  • ASV pasta adrese (tostarp a/k)
  • ASV tālruņa numurs
  • Regulāri maksājumu uzdevumi pārskaitījumiem uz ASV
  • Pilnvara, kas izdota personai ar adresi ASV
  • Paraksta tiesības, kas izdotas personai ar adresi ASV
  • kontam piesaistītā vienīgā adrese ir „Pēc piederības” vai „Uz pieprasījumu”
 • sniegt informāciju par to klientu kontiem, par kuriem ir pamats uzskatīt, ka tie varētu būt ASV nodokļu maksātāji, kā arī par klientu vai partneru – ārvalstu finanšu iestāžu, kas nav FATCA dalībnieces, – kontu atlikumiem, ziņojot ASV Iekšējo ieņēmumu dienestam (IRS) vai arī – parakstīta starpvalstu līguma gadījumā – attiecīgās valsts, kuras teritorijā ir reģistrēta šāda finanšu iestāde, ieņēmumu dienestam.

Kādas sankcijas ir paredzētas par FATCA prasību neizpildi?

 • 30 % ieturējums no maksājuma summas, kura izcelsme ir saistīta ar ASV un kas tiek maksāts saņēmējam, kura konts ir atvērts finanšu iestādē, kas nav FATCA dalībniece.

Kādi ir FATCA prasību ieviešanas termiņi?

 • Latvijas finanšu iestādēm ir tiesības līdz 2014. gada 3. jūnijam reģistrēties IRS tīmekļa vietnē www.irs.gov, lai saņemtu GIIN numuru (Global Intermediary Identification Number – finanšu iestādes, kas ir reģistrēta ārpus ASV, reģistrācijas numurs) un tiktu iekļauta Ārvalstu finanšu iestāžu sarakstā, kuras sadarbojas ar IRS, pildot FATCA prasības.
 • Finanšu iestādēm jāievieš FATCA prasības līdz 2014. gada 1. jūlijam.
 • Sākot ar 2015. gadu, finanšu iestādēm jāsāk sniegt informāciju ASV Iekšējo ieņēmumu dienestam (IRS) par ASV personu kontiem, kā arī ziņojumus par to kontu turētāju kontiem, kuri neizpilda FATCA prasības.

Vai Rigensis Bank AS ir finanšu iestāde – FATCA dalībniece?

Rigensis Bank AS ir finanšu iestāde – FATCA dalībniece. Rigensis Bank AS ir reģistrējusies IRS tīmekļa vietnē kā finanšu iestāde, kas atbilst FATCA prasībām, un ir saņēmusi GIIN numuru 1UWEWX.99999.SL.428.

Tā kā Latvija ( Rigensis Bank AS reģistrācijas valsts) pašlaik ir starpvaldību līguma (IGA) noslēgšanas procesa pēdējā posmā, Rigensis Bank AS sniegs informāciju atbilstoši FATCA prasībām nevis tieši ASV Iekšējo ieņēmumu dienestam (IRS), bet gan Latvijas Valsts Ieņēmumu dienestam (VID).

Lai nodrošinātu FATCA prasību izpildi un saglabātu savu klientu un partneru augstu apkalpošanas līmeni, Rigensis Bank AS aktīvi reorganizē un papildina pašreizējos uzņēmējdarbības procesus, veic izmaiņas iekšējos normatīvajos dokumentos un izstrādā jaunas procedūras un politikas.

Noderīgas saites

 • Valstu saraksts, kuras noslēgušas starpvaldību līgumus, ir atrodams šeit
 • Informāciju par finanšu iestādēm, kas ir vai nav FATCA dalībnieces, var iegūt ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē www.irs.gov

Jūsu uzmanībai: šai informācijai ir tikai informatīvs raksturs, un to nevar izmantot, lai noteiktu FATCA ietekmi uz Jūsu darbību.

ibank

Pieslēgties internetbankai