Jaunumi

Par vekseļu realizāciju

23
Jan

Vekseļu realizācija

Rigensis Bank AS informē par nodrošinājuma, divu vekseļu, ko ir izdevusi Med Sea Health, Hotel and Healthcare Provider Societe Anonyme, realizāciju:

- Vekselis EUR 900 000,- (deviņi simti tūkstoši euro) vērtībā ar termiņu līdz 2017.gada 1.jūnijam;

- Vekselis EUR 628 297,74 (seši simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 74 centi) vērtībā ar termiņu līdz 2017.gada 1.oktobrim.

Vekseļi ietver sevī kompānijas Med Sea Health, Hotel and Healthcare Provider Societe Anonyme rakstisku apņemšanos samaksāt vekseļu turētājiem maksāšanas termiņā vekselī norādīto summu.

Kompānija Med Sea Health, Hotel and Healthcare Provider Societe Anonyme ir Eiropas kompānija, kas ir reģistrēta Grieķijā. Kompānija specializējas uz viesnīcu un veselības aprūpes servisu.

Jā Jūs esat ieinteresēti augstākminēto vekseļu iegādē lūdzam Jūs sazināties ar Rigensis Bank AS līdz 2017.gada 30.janvārim.

Ar cieņu,

Jūsu Rigensis Bank AS
Visi jaunumi