Jaunumi
17
Okt
2011.gada oktobrī COMMERZBANK AG (Vācija) atvēra Rigensis Bank AS korespondentkontus pamatvalūtās. Jauni korespondentkonti nodrošina Bankas klientiem, kuri darbojas ārējā ekonomikā, operatīvus savstarpējos norēķinus ar darījumu partneriem Eiropas Savienības ietvaros un ārpus tās.

20
Jūl
LR Uzņēmuma reģistrs, pamatojoties uz AS „Rigensis Bank” iesniegumu, pieņem lēmumu reģistrēt dibināšanas dokumentu grozījumus, mainot bankas nosaukumu uz Rigensis Bank AS.

20
Jūn
AS „Rigensis Bank” plāno sākt kredītiestādes darbību un finanšu pakalpojumu sniegšanu klientiem 2012.gada pirmajā ceturksnī, un tā būs atvērta sadarbībai ar citiem finanšu tirgus dalībniekiem.

17
Jūn
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, izskatot AS „Rigensis Bank” dibinātāja iesniegtos reģistrācijas dokumentus nolēma ierakstīt komercreģistrā komercsabiedrību AS „Rigensis Bank” kā nodokļu maksātāju, piešķirot vienoto reģistrācijas numuru 40103429440. Šī diena ieies vēsturē kā bankas dzimšanas diena.

13
Jūn
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2011. gada 13. jūnija sēdē pieņēmalēmumu izsniegt AS „Rigensis Bank” licenci kredītiestādes darbībai. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome konstatēja, ka bankas pamatkapitāls, valdes locekļi, kā arī bankas dibinātājs Igors Ciplakovs atbilst Kredītiestāžu likuma prasībām un par bankas pamatkapitālā ieguldīto naudas līdzekļu tiesisku izcelsmi Komisijai nav pamata šaubīties.