Jaunumi
30
Okt
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs par svētku brīvdienām šī gada novembrī šādās valstīs:

28
Sep
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs par svētku brīvdienām šī gada oktobrī šādās valstīs:

22
Sep
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs, ka 21.septembrī Rigensis Bankas AS tika atvērts CHF nostro korespondējošais konts Commerzbank AG (Vācija). Tādējādi par galveno bankas CHF valūtas korespondentbanku kļūst Commerzbank AG (Vācija).

30
Aug
Informējam Jūs par svētku brīvdienām šī gada septembrī šādās valstīs:

02
Aug
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs par svētku brīvdienām šī gada augustā šādās valstīs:

04
Jūl
Cienījamie Rigensis Bank AS klienti!
Informējam Jūs, ka 2012. gada 4. jūlijā ОАО "Сбербанк России" (Krievija) atvēra korespondentkontu Rigensis Bank AS pamatvalūtās – Krievijas rubļos, ASV dolāros un eiro.
Bankas klientiem, kuri darbojas ārējā ekonomikā jaunie korespondentkonti nodrošinās operatīvus savstarpējos norēķinus ar darījumu partneriem Krievijas Federācijā un ārpus tās.

26
Jūn
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs par svētku brīvdienām šī gada jūlijā Kanādā, ASV un Japānā.

15
Jūn
Cienījamie Rigensis Bank AS klienti!
Rūpējoties par apkalpošanas kvalitāti un mūsu klientu ērtību, Rigensis Bank AS turpina paplašināt savu korespondējošo banku klāstu.

11
Jūn
Cienījamie klienti!
Rūpējoties par apkalpošanas kvalitāti un savu klientu komfortu, Rigensis Bank AS ir uzsākusi jauna pakalpojuma sniegšanu – USD un EUR bezskaidras naudas pārskaitījumi, izmantojot FULL OUR komisijas veidu.

08
Jūn
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs, ka šī gada 11. un 12. jūnijs ir svētku brīvdienas Krievijā.

05
Jūn
Līdz šā gada nogalei Rigensis Bank AS plāno ieviest Vācijas uzņēmuma TONBELLER risinājumu SirionAML, kas nodrošinās banku ar jaunāko tehnoloģiju risku vadībā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

25
Maijs
Cienījamie klienti!
Informējam, ka pirmdiena, 28. maijs ir svētku diena ASV.

20
Apr
Cienījamie klienti!
Informējam, ka pirmdien, 30.aprīlī, Banka nestrādā un bankas darba diena tiek pārcelta uz sestdienu - 28.aprīli.

16
Apr
2012.gada 26.marta Bankas padomes sēdē tika pieņemts lēmums par Bankas padomes priekšsēdētāja un tā vietnieka pārvēlēšanu no jau esošā padomes locekļu sastāva.

04
Apr
Sākot ar šī gada 5.aprīli, Banka savu klientu ērtībai pagarina maksājumu pieņemšanas laiku to izpildei maksājuma rīkojuma saņemšanas dienā.

02
Apr
Realizējot veiksmīgu darbību 2011.gadā, par Bankas prioritāti 2012.gadā ir izvirzīta finanšu pakalpojuma klāsta papildināšana un attīstīšana.

02
Apr
2012.gada 26.martā Bankas kārtējā akcionāru sapulcē tika apstiprināts revidenta KPMG Baltics SIA auditētais Rigensis Bank AS gada pārskats par periodu no 2011.gada 17.jūnija līdz 2011.gada 31.decembrim.

30
Mar
Cienījamie klienti!
Sakarā ar gaidāmajiem Lieldienu svētkiem ir mainīts Bankas darba laiks.

29
Mar
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs par svētku brīvdienām šī gada aprīlī Ķīnā un Eiropas valstīs.

30
Jan
Akcionāru 2011.gada 05.decembra ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 100 000 un par Bankas akcionāru ir kļuvis Aleksejs Gudaitis, kura darbība ir cieši saistīta ar kompāniju grupu ICT (Krievija).

30
Jan
2011.gada 06.decembrī Padomes sēdē tika pieņemts lēmums par Antona Savina ievēlēšanu valdes locekļa amatā.

15
Jan
No 2012. gada sākuma Bankas klienti var saņemt visus bankas pamata pakalpojumus - bezskaidras naudas norēķinus, valūtas maiņas darījumus, bankas garantijas, tirdzniecības finansēšanas pakalpojumus.

08
Nov
Rigensis Bank AS informē Jūs, ka 08.11.2011. ir mainīta Rigensis Bank AS juridiskā adrese uz – Teātra iela 3, Rīga,
LV-1050.

27
Okt
2011.gada septembrī Rigensis Bank AS noslēdza pirkuma līgumu par biroja ēkas iegādi Vecrīgā, Teātra ielā 3, un 2011.gada 26.oktobrī zemesgrāmatā tika reģistrēta bankas īpašuma tiesība. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, kurus ir plānots pabeigt 2012. gada nogalē, ēkā ir plānots ierīkot bankas centrālo biroju.

17
Okt
2011.gada oktobrī COMMERZBANK AG (Vācija) atvēra Rigensis Bank AS korespondentkontus pamatvalūtās. Jauni korespondentkonti nodrošina Bankas klientiem, kuri darbojas ārējā ekonomikā, operatīvus savstarpējos norēķinus ar darījumu partneriem Eiropas Savienības ietvaros un ārpus tās.