Apdrošināšana

Piedāvājam saviem klientiem – Mastercard Mass un Mastercard Business maksājumu karšu lietotājiem – iegādāties „Seesam Insurance AS Latvijas filiāle” ceļojumu apdrošināšanu ar izdevīgiem nosacījumiem. MasterCard Platinum maksājumu karšu lietotājiem ceļojumu apdrošināšana ir bez maksas.

Apdrošināšana būs spēkā 24 stundas diennaktī visā pasaulē, izņemot Klienta mītnes valsti, un laika periodā līdz 180 dienām gadā.

Maksājumu karšu MasterCard Mass un MasterCard Business lietotāju apdrošināšana:

Medicīniskie izdevumi pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā 50 000 EUR
Repatriācija uz dzimteni pēkšņas saslimšanas gadījumā 5 000 EUR
Repatriācija uz dzimteni nāves gadījumā 5 000 EUR
Medicīniskās palīdzības transports 2 000 EUR
Bagāžas nozaudēšana aviopārvadājuma laikā 500 EUR
Bagāžas bojājumi aviopārvadājuma laikā 100 EUR
Bagāžas aizkavēšanās 100 EUR
Lidojuma aizkavēšanās 100 EUR
Zobārstniecības izdevumi 100 EUR
Apdrošināšanas prēmija, iekļaujot sporta aktivitātes (gadā) 30.00 EUR

Maksājumu kartes MasterCard Platinum lietotāju apdrošināšana:

Medicīniskie izdevumi pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā 70 000 EUR
Repatriācija uz dzimteni pēkšņas saslimšanas gadījumā 7 000 EUR
Repatriācija uz dzimteni nāves gadījumā 7 000 EUR
Medicīniskās palīdzības transports 5 000 EUR
Neatgriezenisks sakropļojums 5 000 EUR
Nelaimes gadījuma izraisīta nāve 5 000 EUR
Ceļa izdevumi 1 (vienam) ģimenes loceklim 1 000 EUR
Bagāžas nozaudēšana aviopārvadājuma laikā 1 000 EUR
Bagāžas bojājumi aviopārvadājuma laikā 500 EUR
Bagāžas aizkavēšanās 200 EUR
Lidojuma īslaicīga aizkavēšanās 200 EUR
Lidojuma aizkavēšanās 200 EUR
Zobārstniecības izdevumi 200 EUR
Telefonsarunu izdevumi 50 EUR
Apdrošināšanas prēmija (gadā) bez maksas

Kā rīkoties, ja ceļojuma laikā iestājies apdrošināšanas gadījums?

Jums jāsazinās ar Seesam operatoru pa informatīvo tālruni +371 67061000. Operators dos norādes, kā rīkoties konkrētajā gadījumā.