Noguldījumu garantija

Rigensis Bank AS ir Latvijas Republikas noguldījumu garantijas sistēmas dalībniece. Saskaņā ar Likumu par noguldījumu garantiju gadījumā, ja noguldījumi nav pieejami, Bankas klientiem - kā fiziskām, tā juridiskām personām - tiek nodrošināta jebkāda veida noguldījumu kompensācija visās valūtās par kopējo summu līdz EUR 100 000 (ņemot vērā visus kontus , ja Bankā iratvērti vairāki konti) atbilstoši Likuma par noguldījumu garantiju nosacījumiem.

Valsts garantētā summa attiecas gan uz norēķinu kontu atlikumiem, gan uz uzkrājumu kontiem, depozītiem un citu veidu ieguldījumiem.

Latvijas noguldījumu garantijas sistēma ir izveidota, lai noguldītājiem nodrošinātu kompensācijas izmaksu par noguldījumiem, kas tika veikti sadarbībā ar noguldījumu garantijas sistēmas dalībnieku, bet kļuva nepieejami. Noguldījumu kompensācija tiek nodrošināta gadījumos, kad noguldījumu garantijas sistēmas dalībnieks nevar izmaksāt klientam tā noguldījumus tāpēc, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir anulējusi dalībnieka licenci vai tiesa ir pasludinājusi personas, kas piesaistījusi noguldījumus, maksātnespēju, kā arī citos gadījumos, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Līdzekļu uzkrāšanu, Noguldījumu garantijas fonda pārvaldību un garantētās kompensācijas izmaksu veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Likums par noguldījumu garantiju paredz, ka gadījumos, kad Noguldījumu garantijas fondā nepietiek līdzekļu noguldījumu izmaksai, līdzekļi tiek izmaksāti no valsts budžeta.

Latvijas noguldījumu garantijas sistēma atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija direktīvas 94/19/EK par noguldījumu garantijas sistēmām prasībām.

Sīkāk par noguldījumu garantiju lasiet Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā.