Informācija par ienākuma nodokli

Saskaņā ar LR likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" prasībām

  • procenti no Bankā noguldītā depozīta tiek uzskatīti par ienākumu no kapitāla;
  • ienākumi no kapitāla (saņemtie procenti no kapitāla) tiek aplikti ar 10 % nodokļu likmi;
  • nodoklis tiek ieturēts no procentiem, kas tiek saņemti par visu veidu depozītiem - tostarp gan termiņnoguldījumiem, gan pieprasījuma noguldījumiem;
  • depozītu procentu nodokļa ieturēšana attiecas uz fiziskām personām - gan Latvijas Republikas (turpmāk tekstā - LR) rezidentiem, gan nerezidentiem, kas veikuši noguldījumu LR reģistrētā kredītiestādē. Rigensis Bank AS nodrošina automātisku nodokļa ieturēšanu un tā ieskaitīšanu LR valsts budžetā.

Jebkuru noguldījumu gadījumā, izmaksājot ienākumu procentus, nodoklis tiek ieturēts ienākumu izmaksas brīdī. Piemēram, termiņnoguldījuma gadījumā termiņa beigās Rigensis Bank AS ieskaita klienta norēķinu kontā gan depozīta pamatsummu, gan ienākumu procentus, no kuriem tiek ieturēts ienākuma nodoklis 10 % apmērā. Konta izrakstā Rigensis Bank AS klientiem būs atspoguļota gan saņemto procentu kopējā summa, gan arī nodokļu summa, kas ir ieskaitīta LR valsts budžetā.

Sīkāka informācija atrodama LR Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.

Saskaņā ar LR likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" (likuma jaunā redakcija ir spēkā no 01.01.2014.)

ienākuma nodoklis tiek ieturēts no tādiem maksājumiem, kurus Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām vai citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Ministru kabineta 2001. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 276 norādītajās beznodokļu valstīs vai teritorijās, vai valstīs vai teritorijās ar zemiem nodokļiem:

  • ar 5 % likmi no procentu maksājumiem, ja tos izmaksā LR reģistrēta kredītiestāde.

Izmaksājot noguldījumu ienākumu procentus, nodoklis tiek ieturēts ienākumu izmaksas brīdī.