LEI

Cienījamo klient!

Informējam un atgādinām Jums, ka sākot ar 2017.gada 1.novembri attiecībā uz darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem un sākot ar 2018.gada 3.janvāri attiecībā uz darījumiem ar finanšu instrumentiem kopumā stājas spēkā jauna Eiropas Savienības normatīvo aktu prasība, saskaņā ar kuru bankām jāziņo par noslēgtajiem darījumiem repozitorijiem, norādot darījumu partneru-juridisko personu unikālo identifikācijas numuru – LEI kodu. Saistībā ar minēto Banka piedāvā saviem klientiem atbalstu LEI koda saņemšanā pilnvarotajā organizācijā (Local Operating Unit). Ja Jūsu uzņēmumam vēl nav piešķirts LEI kods un Jūs vēlaties minētā identifikatora pieprasīšanas procedūru īstenot ar kompetenta pilnvarotā pārstāvja starpniecību, tad lūdzam Jūs vērsties mūsu Bankā (tālr. (+371) 66 11 88 77, treasury@rigensisbank.com).