EMIR

PAR DOKUMENTU

2012. gada 4. jūlijā spēkā stājās EMIR (European Market Infrastructure Regulation) - Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem.

UZ KO ATTIECAS EMIR

Uz finanšu un nefinanšu iestādēm neatkarīgi no to reģistrācijas vietas, proti, ES vai ārpus ES. EMIR attiecas arī uz ārpusbiržas darījumiem, kas tiek noslēgti starp diviem ES nerezidentiem, ja to noslēgtais darījums būtiski ietekmē ES tirgu.

TIRGUS DALĪBNIEKU PIENĀKUMI

 • Ziņošana (reporting) par darījumiem:
  • Ziņošana darījumu reģistriem (Trade Repository) par noslēgtajiem ārpusbiržas darījumiem ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes (ESMA) apstiprināto darījumu reģistru saraksts: Registered Trade Repositories
  • Ziņas par darījumiem jāsniedz vienas darba dienas laikā pēc darījuma noslēgšanas vai pēc izmaiņu veikšanas darījuma nosacījumos
  • Ziņas par darījumiem jāsniedz vienas darba dienas laikā pēc darījuma noslēgšanas vai pēc izmaiņu veikšanas darījuma nosacījumos
  • Sniedzot ziņas darījumu reģistram, pusēm ir jānorāda speciāli identifikācijas numuri – pre-LEI (Legal Entity Identifier), kurus puses var saņemt pie pilnvarotajiem reģistratoriem. Aktuālais reģistratoru saraksts ir atrodams šeit
 • Pasākumi risku samazināšanai
  • darījumu savlaicīga apstiprināšana
  • strīdu risināšanas procedūra

Papildu informācija par EMIR ir atrodama ESMA mājas lapā.