Informācija par pakalpojuma sniedzēju Banku

Informācija par banku

Nosaukums Rigensis Bank AS
Juridiskā adrese Teātra iela 3, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050
Galvenā biroja adrese Teātra iela 3, Rīga, Latvijas Republika, LV-1050
Tālrunis (+371) 67 55 55 51, 66 11 88 00
Fakss (+371) 67 33 33 03
E-pasts info@rigensisbank.com
Tīmekļa vietne www.rigensisbank.com
Kods SWIFT RGNSLV22

Bankas reģistrācijas dati un licences

Vienotais reģistrācijas numurs 40103429440
Reģistrācijas vieta: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģistrācijas datums: 17.06.2011.
Kredītiestādes licences numurs: 06.01.05.443/338
Kredītiestādes licences izsniegšanas datums: 20.06.2011
Uzraudzības iestāde: Finanšu un kapitāla tirgus komisija, adrese: Kungu ielā 1, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67774800, fakss: 67225755, e-pasts: fktk@fktk.lv; tīmekļa vietnes adrese: www.fktk.lv

Saziņa ar Banku

Valoda: Rigensis Bank AS darba valoda ir latviešu valoda, bet Banka var apkalpot klientus arī krievu un angļu valodā.

Saziņas veids: ar Banku var sazināties, personīgi ierodoties Bankas galvenajā birojā, pa tālruni, rakstveidā, ar internetbankas starpniecību, izmantojot attālinātās kontu pārvaldības sistēmu. Darījumus ar finanšu instrumentiem var veikt, izmantojot to saziņas veidu, kurš ir norādīts Līgumā par darījumiem ar finanšu instrumentiem valūtas tirgū.

Finanšu informācija un atskaites

Banka ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus un regulāri sniedz klientiem atskaites atbilstoši viņu prasībām un noteiktajiem termiņiem. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām finanšu informācija par Bankas darbību un rezultātiem tiek sniegta Bankas tīmekļa vietnē.