Valūtas maiņas darījumi

Rigensis Bank AS piedāvā saviem klientiem valūtas maiņas darījumus atbilstoši klientu prasībām un pēc konkurētspējīga valūtas maiņas kursa.

Bankas klienti valūtas maiņas darījumus var veikt, izmantojot internetbanku, nosūtot valūtas maiņas rīkojumu pa faksu vai sazinoties ar Bankas dīleri un noslēdzot darījumu pa tālruni.

Banka piedāvā šādus valūtas maiņas darījumu veidus:

  • TOD (today) – norēķini tiek veikti darījuma noslēgšanas dienā;
  • TOM (tomorrow) – norēķini tiek veikti nākamajā darba dienā pēc darījuma noslēgšanas saskaņā ar iepriekš noteikto valūtas maiņas kursu;
  • SPOT darījumi - norēķini tiek veikti otrajā darba dienā pēc darījuma noslēgšanas saskaņā ar iepriekš noteikto valūtas maiņas kursu;
  • Forward darījumi - norēķini tiek veikti ne ātrāk kā trešajā darba dienā (jānoslēdz Līgums par darījumiem ar finanšu instrumentiem valūtas tirgū, Finanšu ķīlas līgums);
  • SWAP - sastāv no divām pretējām valūtas maiņas operācijām. Darījumi tiek noslēgti ar atrunātu valūtas pāri ar dažādiem valutēšanas datumiem un pēc iepriekš fiksēta kursa (jānoslēdz Līgums par darījumiem ar finanšu instrumentiem valūtas tirgū, Finanšu ķīlas līgums);
  • darījumi līdz 15 000,00 EUR tiek veikti internetbankā pēc standarta kursa.

Ja darījuma summa pārsniedz 15 000 EUR (vai tās ekvivalentu citā valūtā), Jums ir jāsazinās ar dīleri pa tālruņiem +371 66118877, +371 66102330, lai vienotos par īpašu valūtas maiņas kursu.

Tiek piedāvāti tikai bezskaidras naudas valūtas maiņas darījumi.

Ar informatīvajiem valūtas maiņas kursiem Jūs varat iepazīties šeit.

Mājas lapā norādītie valūtas maiņas kursi ir informatīvi un var tikt mainīti dienas laikā. Aktuālos valūtas maiņas kursus Jūs varat noskaidrot, piezvanot pa tālruņiem +371 66118877, +371 66102330;