Bezskaidras naudas pārskaitījumi

Rigensis Bank AS piedāvā saviem klientiem iespēju viegli un ātri veikt bezskaidras naudas pārskaitījumus no klienta norēķinu konta uz jebkuru citu banku Latvijā vai ārvalstīs.

Rigensis Bank AS nodrošina:

  • ienākošo naudas līdzekļu ieskaitīšanu klienta kontā līdz tās darba dienas beigām, kad tie ir ieskaitīti bankas korespondentkontā;
  • ienākošo līdzekļu ieskaitīšanu klienta kontā saņemtā maksājuma valūtā;
  • izdevīgu komisijas maksu gan iekšzemes, gan starptautisko pārskaitījumu izpildei eiro un citās valūtās;
  • standarta, steidzamos un ekspress pārskaitījumus.

Starptautisko pārskaitījumu veidi:

  • standarta pārskaitījums - Banka pārskaita naudas līdzekļus maksājuma saņēmēja bankai vai starpniekbankai nākamajā darba dienā pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas Bankā;
  • steidzams pārskaitījums - Banka pārskaita naudas līdzekļus maksājuma saņēmēja bankai vai starpniekbankai darba dienā, kad maksājuma rīkojums saņemts Bankā;
  • ekspress pārskaitījums - Banka pārskaita naudas līdzekļus maksājuma saņēmēja bankai vai starpniekbankai prioritārā kārtībā darba dienā, kad saņemts maksājuma rīkojums.

Bankas klienti var veikt pārskaitījumus, iesniedzot maksājuma rīkojumu ar internetbankas starpniecību, ierodoties Bankā personiski vai nosūtot aizpildītu maksājuma rīkojuma veidlapu pa faksu.

Informāciju par Bankas aktuālajām komisijas maksām, kā arī par maksājumu izpildes laiku un īpatnībām skatīt šeit.

Rigensis Bank AS nodrošina starptautisko pārskaitījumu izpildi sadarbībā ar šeit norādītajām korespondējošajām bankām.