Art Banking

Rigensis Bank AS pakalpojumu klāstā ir pieejami privāto baņķieru pakalpojumi, līdzekļu pārvaldība, kā arī Art Banking pakalpojumi saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. Interese par globālo mākslas investīciju jomu turpina paplašināties, tāpēc banka ir izstrādājusi īpašu Art Banking platformu, piedāvājot dažādus pakalpojumus:

  • Augsta līmeņa drošības muitas noliktavu mākslas priekšmetu glabāšanai;
  • Fiduciāros un trasta darījumus investīcijām mākslas darbos izsolēs un privātos darījumos;
  • Papildus individuālos mākslas un finanšu pakalpojumus.