Uzturēšanās atļauja

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod Klientam tiesības uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļauja) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļauja). Priekšrocības: viena no ātrākajām un vienkāršākajām procedūrām uzturēšanās atļaujas ES teritorijā saņemšanai; uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšana dod tiesības brīvi pārvietoties Šengenas zonas teritorijā; termiņuzturēšanās atļaujas var saņemt ne tikai Klienti, bet arī viņu ģimenes locekļi; saņemot uzturēšanās atļauju, tiek izsniegta Eiropas parauga identifikācijas karte, kas praktiski pilnībā aizstāj pasi ES teritorijā.

Banka atbalsta uzturēšanās atļaujas saņemšanu divos gadījumos:

  1. nekustamā īpašuma iegāde (tirgus vērtība no 250 tūkstošiem eiro, kadastrālā vērtība no 80 tūkstošiem eiro);
  2. subordinētais noguldījums kredītorganizācijas kapitālā par summu 280 tūkstoši eiro (šajā gadījumā tiek piemērota valsts nodeva 25 tūkstošu eiro apmērā).

Bankas speciālisti nodrošina Klientiem atbalstu visas procedūras laikā, kā arī palīdz savākt nepieciešamo dokumentu paketi.

Pēc Bankas Klienta vēlmēm mēs sniedzam konsultācijas par piemērota nekustamā īpašuma izvēli un nodrošinām juridisku atbalstu darījuma noslēgšanas gaitā.