Bankas noteikumi par starpniecības pakalpojumiem

Lai parakstītu Līgumu par ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanu, Klientam ir jāiepazīstas ar Bankas normatīvajiem dokumentiem attiecībā uz ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu, apliecinot to rakstveidā. Minētie dokumenti ir šādi: