Jaunumi

Par Risku direktoru

28
Dec

Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes apstiprinātiem „Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīviem noteikumiem”, Bankas padome akceptēja lēmumu no 2013.gada 01.janvāra par Bankas Risku direktora pienākumu izpildītāju iecelt Ingu Preimani.

Inga Preimane no 2011.gada augusta ieņēma Bankas Risku un darbības atbilstības pārvaldes vadītājas amatu un viņai ir atbilstoša pieredze un zināšanas banku darbības un risku pārvaldības jomā.
Visi jaunumi