Jaunumi

Par korespondentkontiem Raiffeisen Bank International AG (Austrija)

15
Jūn

Cienījamie Rigensis Bank AS klienti! Rūpējoties par apkalpošanas kvalitāti un mūsu klientu ērtību, Rigensis Bank AS turpina paplašināt savu korespondējošo banku klāstu.

Informējam Jūs, ka 2012.gada 14.jūnijā Raiffeisen Bank International AG (Austrija) atvēra Rigensis Bank AS korespondentkontus pamatvalūtās - ASV dolāros un EUR.
Jauni korespondentkonti nodrošina Bankas klientiem, kuri darbojas ārējā ekonomikā, operatīvus savstarpējos norēķinus ar darījumu partneriem Eiropas Savienības ietvaros un ārpus tās.

Rigensis Bank AS rekvizīti ASV dolāros:

Intermediary Bank:
Swift:          RZBAATWW
Bank name: Raiffeisen Bank International AG
Address:      Vienna, Austria

Beneficiary Bank:
Swift:           RGNSLV22
Bank name: RIGENSIS BANK AS
Address:      RIGA, LATVIA
Account number: 70-55.092.845/USD

Rigensis Bank AS rekvizīti Eiro valūtā:

Intermediary Bank:
Swift:          RZBAATWW
Bank name: Raiffeisen Bank International AG
Address:      Vienna, Austria

Beneficiary Bank:
Swift:           RGNSLV22
Bank name: RIGENSIS BANK AS
Address:      RIGA, LATVIA
Account number: 1-55.092.845/EUR
Visi jaunumi