Jaunumi

Par eiro ieviešanu

05
Sep

Informācija par Rigensis Bank AS pakalpojumiem saistībā ar eiro ieviešanu

Informējam Jūs, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvija pievienosies eiro zonai un pāreja notiks pēc fiksēta oficiālā eiro kursa – 1 eiro par 0.702804 latiem.

 

Rigensis Bank AS (turpmāk – banka) nodrošinās, ka naktī uz 2014.gada 1.janvāri naudas līdzekļi latos, kas būs klientu norēķinu vai noguldījumu kontos, automātiski tiks konvertēti atbilstoši oficiālajam eiro kursam un bez papildu komisijas maksas piemērošanas.

Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja klientam bankā būs gan latu, gan eiro konts, 2014.gada 1.janvārī pēc latu konvertācijas eiro klientam bankā būs divi eiro konti. Attiecībā uz eiro kontu, kurā tiks ieskaitīts latu konvertācijas rezultāts, un tā slēgšanu attieksies vispārējās bankas procedūras.

 

Ņemot vērā, ka Banka pašlaik nesniedz skaidras naudas pakalpojumus, bankā nebūs iespējams apmainīt latu naudaszīmes pret eiro.

Naudaszīmju maiņu līdz 2014.gada 30.jūnijam un bez komisijas maksas piemērošanas nodrošinās tās Latvijas bankas, kuras sniedz skaidras naudas pakalpojumus. Papildus naudaszīmju maiņa līdz 2014.gada 31.martam būs iespējama Latvijas Pasta nodaļās un neierobežotu laika periodu Latvijas Bankā.

Pāreja uz eiro valūtu būs ērtāka, ja savlaicīgi iemaksāsiet skaidras naudas uzkrājumus savā bankas kontā.

 

Ņemot vērā līgumu nepārtrauktības principu visi līgumi, kas noslēgti līdz eiro ieviešanai, paliks spēkā arī pēc eiro ieviešanas, un līgumā norādītā valūta automātiski tiks konvertēta pēc oficiālā eiro kursa.

 

No 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.jūnijam ilgs cenu paralēlās atspoguļošanas periods, šai laikā banka latu Cenrādī norādītās cenas atspoguļos arī eiro valūtā pēc oficiālā eiro kursa. Saņemot bankas pakalpojumus internetbankā, piedāvājam izmantot eirokalkulatoru http://www.eiro.lv/, lai latos noteikto bankas komisijas maksu pārrēķinātu eiro.

 

 

Ar cieņu,

Rigensis Bank AS
Visi jaunumi