Jaunumi

Par Bankas gada pārskatu par 2011.gadu

02
Apr

2012.gada 26.martā Bankas kārtējā akcionāru sapulcē tika apstiprināts revidenta KPMG Baltics SIA auditētais Rigensis Bank AS gada pārskats par periodu no 2011.gada 17.jūnija līdz 2011.gada 31.decembrim.

Kopš 2011.gada oktobra Banka ir uzsākusi klientu apkalpošanu un sniegt pieprasījuma un termiņnoguldījuma kontu atvēršanas un apkalpošanas, uzticības (trasta) operāciju, maksājumu un valūtas maiņas darījumu pakalpojumus. Maksājumu pakalpojumu nodrošināšanai Banka ir noslēgusi līgumus ar Latvijas Banku par norēķinu sistēmu EKS un SAMS izmantošanu. Banka ir pilntiesīga sistēmas SEPA, kā arī S.W.I.F.T. dalībniece.

Rigensis Bank AS aktīvi 2011.gada 31.decembrī bija 13.4 miljoni latu, no klientiem piesaistīto noguldījumu apmērs bija 3.1 miljons latu un trasta pārvaldīšanā pieņemto līdzekļu apmērs – 189 tūkstoši latu.

Ar Bankas gada pārskatu Jūs varat iepazīties šeit.
Visi jaunumi