Jaunumi

Informācija par korespondentkonta atvēršanu COMMERZBANK AG (Vācija)

17
Okt

2011.gada oktobrī COMMERZBANK AG (Vācija) atvēra Rigensis Bank AS korespondentkontus pamatvalūtās. Jauni korespondentkonti nodrošina Bankas klientiem, kuri darbojas ārējā ekonomikā, operatīvus savstarpējos norēķinus ar darījumu partneriem Eiropas Savienības ietvaros un ārpus tās.

Starptautiskās darbības attīstības ietvaros Rigensis Bank AS turpina korespondentbanku attiecību nodibināšanas procesu ar dažādām ārvalstu bankām. Rigensis Bank AS korespondentbanku tīkla attīstības galvenie mērķi: konkurētspējas paaugstināšana starptautisko maksājumu jomā, pakalpojuma kvalitātes paaugstināšana un operāciju izmaksu samazināšana, kā arī Bankas un klientu resursu pārvaldīšanas procesu pilnveidošana.
Visi jaunumi