Jaunumi

Bankas darbības mērķi un attīstības ieceres

20
Jūn

AS „Rigensis Bank” plāno sākt kredītiestādes darbību un finanšu pakalpojumu sniegšanu klientiem 2012.gada pirmajā ceturksnī, un tā būs atvērta sadarbībai ar citiem finanšu tirgus dalībniekiem.

AS "Rigensis Bank" koncentrēsies uz korporatīvo klientu apkalpošanu. Potenciālais klientu loks ir uzņēmumi, kas darbojas perspektīvās tautsaimniecības nozarēs, tajā skaitā infrastruktūra, transports, ražošana, kuru būtiskāko ieņēmumu daļu veido preču un pakalpojumu eksports. Kā galveno argumentu un priekšrocību sadarbībā ar klientiem, AS "Rigensis Bank" uzskata nevis pakalpojumu zemu tarifu elementus, bet piedāvā klientiem augstas kvalitātes produktus un konkurēs ar pakalpojumu pievienoto vērtību.
Visi jaunumi