Jaunumi
25
Maijs
Cienījamie klienti!
Informējam, ka pirmdiena, 28. maijs ir svētku diena ASV.

20
Apr
Cienījamie klienti!
Informējam, ka pirmdien, 30.aprīlī, Banka nestrādā un bankas darba diena tiek pārcelta uz sestdienu - 28.aprīli.

16
Apr
2012.gada 26.marta Bankas padomes sēdē tika pieņemts lēmums par Bankas padomes priekšsēdētāja un tā vietnieka pārvēlēšanu no jau esošā padomes locekļu sastāva.

04
Apr
Sākot ar šī gada 5.aprīli, Banka savu klientu ērtībai pagarina maksājumu pieņemšanas laiku to izpildei maksājuma rīkojuma saņemšanas dienā.

02
Apr
Realizējot veiksmīgu darbību 2011.gadā, par Bankas prioritāti 2012.gadā ir izvirzīta finanšu pakalpojuma klāsta papildināšana un attīstīšana.

02
Apr
2012.gada 26.martā Bankas kārtējā akcionāru sapulcē tika apstiprināts revidenta KPMG Baltics SIA auditētais Rigensis Bank AS gada pārskats par periodu no 2011.gada 17.jūnija līdz 2011.gada 31.decembrim.

30
Mar
Cienījamie klienti!
Sakarā ar gaidāmajiem Lieldienu svētkiem ir mainīts Bankas darba laiks.

29
Mar
Cienījamie klienti!
Informējam Jūs par svētku brīvdienām šī gada aprīlī Ķīnā un Eiropas valstīs.

30
Jan
Akcionāru 2011.gada 05.decembra ārkārtas sapulcē tika pieņemts lēmums palielināt Bankas pamatkapitālu par LVL 100 000 un par Bankas akcionāru ir kļuvis Aleksejs Gudaitis, kura darbība ir cieši saistīta ar kompāniju grupu ICT (Krievija).

30
Jan
2011.gada 06.decembrī Padomes sēdē tika pieņemts lēmums par Antona Savina ievēlēšanu valdes locekļa amatā.

15
Jan
No 2012. gada sākuma Bankas klienti var saņemt visus bankas pamata pakalpojumus - bezskaidras naudas norēķinus, valūtas maiņas darījumus, bankas garantijas, tirdzniecības finansēšanas pakalpojumus.

08
Nov
Rigensis Bank AS informē Jūs, ka 08.11.2011. ir mainīta Rigensis Bank AS juridiskā adrese uz – Teātra iela 3, Rīga,
LV-1050.

27
Okt
2011.gada septembrī Rigensis Bank AS noslēdza pirkuma līgumu par biroja ēkas iegādi Vecrīgā, Teātra ielā 3, un 2011.gada 26.oktobrī zemesgrāmatā tika reģistrēta bankas īpašuma tiesība. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas, kurus ir plānots pabeigt 2012. gada nogalē, ēkā ir plānots ierīkot bankas centrālo biroju.

17
Okt
2011.gada oktobrī COMMERZBANK AG (Vācija) atvēra Rigensis Bank AS korespondentkontus pamatvalūtās. Jauni korespondentkonti nodrošina Bankas klientiem, kuri darbojas ārējā ekonomikā, operatīvus savstarpējos norēķinus ar darījumu partneriem Eiropas Savienības ietvaros un ārpus tās.

20
Jūl
LR Uzņēmuma reģistrs, pamatojoties uz AS „Rigensis Bank” iesniegumu, pieņem lēmumu reģistrēt dibināšanas dokumentu grozījumus, mainot bankas nosaukumu uz Rigensis Bank AS.

20
Jūn
AS „Rigensis Bank” plāno sākt kredītiestādes darbību un finanšu pakalpojumu sniegšanu klientiem 2012.gada pirmajā ceturksnī, un tā būs atvērta sadarbībai ar citiem finanšu tirgus dalībniekiem.

17
Jūn
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, izskatot AS „Rigensis Bank” dibinātāja iesniegtos reģistrācijas dokumentus nolēma ierakstīt komercreģistrā komercsabiedrību AS „Rigensis Bank” kā nodokļu maksātāju, piešķirot vienoto reģistrācijas numuru 40103429440. Šī diena ieies vēsturē kā bankas dzimšanas diena.

13
Jūn
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome 2011. gada 13. jūnija sēdē pieņēmalēmumu izsniegt AS „Rigensis Bank” licenci kredītiestādes darbībai. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome konstatēja, ka bankas pamatkapitāls, valdes locekļi, kā arī bankas dibinātājs Igors Ciplakovs atbilst Kredītiestāžu likuma prasībām un par bankas pamatkapitālā ieguldīto naudas līdzekļu tiesisku izcelsmi Komisijai nav pamata šaubīties.