Privātkapitāla pārvaldīšana

Wealth management paredz kompleksu pieeju Klienta un viņa ģimenes locekļu finanšu uzdevumu risināšanai un ietver holdinga kompāniju, kas nodrošina ar aktīviem, strukturēšanu.

Bankas attieksmi pret Klienta privāto vai ģimenes aktīvu pārvaldību raksturo saimnieciskums un profesionalitāte īpašuma pārvaldīšanas jomā.

Wealth management priekšrocības:

  • finanšu plānošana, kas ļauj saskaņot visus ģimenes ieguldījumu un finanšu darbības aspektus labklājības pārvaldīšanai;
  • neatkarīgs finanšu atbalsts darījumos ar Krievijas un ārvalstu nekustamajiem īpašumiem, kas tiek iegādāti gan personiskai lietošanai, gan kapitāla ieguldīšanai;
  • finanšu konsultācijas uzņēmējdarbības jautājumos;
  • kvalificēts finanšu atbalsts jautājumos, kas saistīti ar dāvinājumiem, mantošanu, īpašuma nodošanu nākamajām paaudzēm vai citiem darījumiem ar īpašumu.