Noguldījumi

Termiņnoguldījums ir ērts, drošs un vienkāršs veids papildus ienākumu gūšanai no saviem uzkrājumiem. Noguldot līdzekļus depozītā Rigensis Bank AS, Jūs varat palielināt savus ienākumus un gūt pārliecību par rītdienu. Gadījumā, ja Banka maina depozītu procentu likmes, līgumā norādītā procentu likme nemainīsies visā noslēgtā līguma darbības laikā.

Katrs klients var izvēlēties tam vispiemērotāko noguldījuma veidu:

  • termiņnoguldījumu ar procentu izmaksu termiņa beigās;
  • termiņnoguldījumu ar periodisku procentu izmaksu.

Termiņnoguldījums ir vislabākais risinājums, ja klients vēlas:

  • uzkrāt brīvos naudas līdzekļus, noguldot tos uz noteiktu laiku finanšu instrumentos ar stabiliem ienākumiem;
  • saņemt garantētus ienākumus no noguldītā kapitāla;
  • jebkurā brīdī izmantot tiesības pieprasīt depozīta izņemšanu pirms līgumā paredzētā termiņa beigām ar izdevīgiem nosacījumiem.

Noformēt termiņnoguldījumu, kā arī sekot tā pieaugumam var, izmantojot internetbankas sistēmu.

Informācija par termiņnoguldījumu garantijām

Aktuālas procentu likmes

Cenrādis juridiskām personām – LR nerezidentiem

Cenrādis juridiskām personām – LR rezidentiem