Investīciju pakalpojumi

Rigensis Bank AS (turpmāk tekstā - Banka) piedāvā saviem klientiem šādus investīciju un ar tām saistītos pakalpojumus:

  • depozitārie pakalpojumi;
  • brokeru pakalpojumi pasaules finanšu tirgos;
  • citi investīciju pakalpojumi.

Izmantojot Bankas pakalpojumus, Klientam ir iespēja iegādāties finanšu instrumentus, veikt finanšu instrumentu pārvedumus, saņemt tos no trešajām personām un uzglabāt Bankā, slēgt citus darījumus Latvijas vai pasaules finanšu instrumentu tirgos, kā arī veikt cita veida investīcijas.

Sīkāku informāciju par Banku, Bankas sniegtajiem investīciju pakalpojumiem un nepieciešamajiem dokumentiem šo pakalpojumu saņemšanai Jūs varat saņemt, sazinoties ar Banku.

Kontakttālruņi: +371 66118877, +37166102330.