Fiduciārie darījumi

Rigensis Bank AS piedāvā saviem klientiem pakalpojumus, kas dod iespēju Bankas vārdā finansēt jaunus projektus, veikt aktīvu plānošanu un ieguldīt naudas līdzekļus uzņēmējdarbībā vai finanšu instrumentos, kā arī uzticēt Bankai savu naudas līdzekļu pārvaldīšanu, pamatojoties uz savstarpēju uzticēšanos un individuālu pieeju ikviena klienta vēlmēm.

Fiduciārie kredīti

Visi darījumi ir individuāli: katram klientam tiek piedāvāta tāda aktīvu pārvaldīšanas stratēģija, kādas nebūs citam, jo Bankas mērķis ir rast ekskluzīvu risinājumu katra klienta individuālajām vajadzībām.

Šis pakalpojums ir paredzēts klientiem, kas vēlas uzticēt Bankai savus līdzekļus, kuri Bankas vārdā tiek konfidenciāli un droši ieguldīti klienta norādītajos aktīvos. Šajā darījumā Banka pārstāv klienta intereses ieguldījumu veikšanā , nodrošinot:

  • darījumu konfidencialitāti, jo finansēšana notiek Bankas vārdā;
  • aktīvu aizsardzību pret „trešajām pusēm” – klients nav tiešais kreditors, tāpēc aizņēmējs vai trešās puses nevar ietekmēt klienta biznesu saistībā ar izsniegto kredītu;
  • aktīvu konsolidācijas iespēju vienas holdinga kompānijas vai uzņēmumu grupas ietvaros, aizdevumu piešķiršanu no vienas holdinga kompānijas citai vai arī uzņēmumu grupas ietvaros;
  • iespēju īstenot dažādus parādsaistību restrukturizācijas modeļus;
  • profesionālu pieeju darījuma plānošanā un Bankas uzraudzību attiecībā uz darījumu;
  • lielāku ienesīgumu salīdzinājumā ar klasiskajiem termiņnoguldījumiem.

Fiduciārie depozīti

Pakalpojuma ietvaros Banka piedāvā regulāru klienta naudas līdzekļu izvietošanu starpbanku tirgū – gan īstermiņā (līdz 30 dienām), gan termiņnoguldījuma (līdz 1 gadam) veidā.

Šajā darījumā Banka pārstāv klienta intereses ieguldījumu veikšanā, garantējot darījuma pilnīgu konfidencialitāti. Banka piedāvā noguldīt klienta naudas līdzekļus labākajās Eiropas un Krievijas bankās un nodrošina:

  • pilnīgu klienta konfidencialitāti;
  • naudas līdzekļu izvietošanu klienta interesēs un viņa uzdevumā uz klienta noteikto termiņu atbilstoši izvēlētajam riska līmenim un iepriekš saskaņotiem nosacījumiem;
  • pievilcīgas procentu likmes atkarībā no tirgus situācijas, kā arī noguldījuma valūtu un termiņus;
  • lielāku ienesīgumu salīdzinājumā ar klasiskajiem termiņnoguldījumiem*.

Partnerbankas kredītrisku uzņemas klients, bet, tā kā partnerbankas ir kredītiestādes ar augstu reitingu, naudas līdzekļu zaudējuma iespēja ir ārkārtīgi maza.

Bankas profesionālā pieredze īpašuma pārvaldībā nodrošina, ka klienta aktīvi tiks pārvaldīti apzinīgi un saimnieciski.

Rigensis Bank AS piedāvā saviem klientiem iespēju izvēlēties visizdevīgākos un drošākos brīvo naudas līdzekļu izvietošanas variantus.

* Izvietojot naudas līdzekļus atsevišķu valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, partnerbankās, procentu ienākumi no brīvo naudas līdzekļu izvietošanas var tikt aplikti ar nodokli.