Pavadošie un individuālie pakalpojumi
  • Kreditēšana pret mākslas priekšmetu ķīlu bankas klientiem;
  • Mākslas darba vērtības noteikšanas organizēšana;
  • Mākslas darba stāvokļa novērtējums;
  • Ieteikumi restaurēšanā un saglabāšanā;
  • Mākslas fondi;
  • Investīcijas mākslā: māksla kā investīciju objekts.